Ajankohtaista

Selkäkivun itsehoito – apteekissa kannattaa kysyä apua ammattilaiselta

Selkäkivun itsehoito – apteekissa kannattaa kysyä apua ammattilaiselta

Selkäkipu on erittäin yleinen vaiva ja melkein jokainen kokee sitä eriasteisena ja -muotoisena jossain elämänvaiheessa. Selkäkivut oireilevat yleisimmin alaselän alueella ja johtuvat tyypillisimmin lihasten jännittymisestä. Suurin osa selkäkivuista paranee itsestään muutamissa päivissä tai viikoissa, mutta joissain tapauksissa kipu voi kroonistua ja vaikeutua.


Selkäkivun yllättäessä on tärkeää tunnistaa hälyttävät oireet, joiden ilmaantuessa on syytä hakeutua nopeasti hoitoon


Hakeudu hoitoon välittömästi, jos:

• Sinulla on vaikeuksia pidättää ulostetta tai virtsaaminen ei onnistu.

• Alaraajan lihasten voima heikkenee äkillisesti.

• Sinulla on samaan aikaan kovaa vatsakipua.

• Kipu on sietämätöntä, eikä helpota missään asennossa.

• Kipu on seurausta suurienergisestä vammasta (esimerkiksi autokolari tai tippuminen korkealta).

• Alaraajoihisi kehittyy lisääntyvää heikkoutta, tunnottomuutta tai puutumista.


Hakeudu hoitoon seuraavana aamuna, jos:

• Vointisi heikkenee tai kipu pahenee tasaisesti.

• Sinulla on samaan aikaan kuumetta.


Hakeudu hoitoon lähipäivinä, jos:

• Sinulla on selkeitä alaraajoihin säteileviä oireita, lievää lämpöä tai voinnin heikkenemistä.

• Selkäkipu ei helpotu lääkiten levossa.


Kotona hoidettavan selkäkivun ensisijainen hoito on aina lääkkeetön hoito, mutta apteekissa on saatavilla myös monia erilaisia itsehoitolääkkeitä kivun hoidon tueksi. Niiden valinta ei omin päin ole helppoa ja siinä voi mennä helposti metsään 😊


Karkeasti ottaen itsehoitokipulääkkeet voidaan jakaa parasetamoliin ja tulehduskipulääkkeisiin (ibuprofeeni, ketoprofeeni, asetyylisalisyylihappo ja naprokseeni). Tulehduskipulääkkeitä on saatavilla myös erilaisina kipugeeleinä ja -voiteina.


Nielty tabletti imeytyy suolistosta verenkiertoon aiheuttaen tavoiteltuja kipuja lievittäviä vaikutuksia, mutta myös erilaisia haittavaikutuksia. Tulehduskipulääkkeiden käytössä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta niiden runsaiden haittojen vuoksi. Keskeisiä tulehduskipulääkkeiden haittoja ovat suolistoon kohdistuvat haitat, sydänhaitat, munuaishaitat sekä astman vaikeutuminen.


Arviolta joka neljännelle tulehduskipulääkkeiden pitkäaikaiskäyttäjistä kehittyy krooninen maha- tai pohjukaissuolihaava. Monesti apteekin asiakas kertoo, että vatsa kestää tulehduskipulääkkeitä ja siksi voi hyvin käyttää lääkettä. Tämä on kuitenkin hankala tapa ennakoida ongelmia, koska suolistohaitat tulevat useimmiten varoittamatta (vain vajaalla puolella asiakkaista on ennalta hälyttäviä vatsaoireita).


Miten voit varmistaa oikean lääkevalinnan ja turvallisen lääkkeiden käytön?


Pysähdy hetkeksi, kun marssit apteekkiin. Nykäise farmaseuttia hihasta ja kysy henkilökohtaiset vinkit lääkevalintaan. Apteekin työntekijät ovat koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia ja neuvot ovat ilmaisia. Sopivan kipulääkkeen valinnassa tarkistetaan yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa ja sopivuus suhteessa perussairauksiin sekä annetaan ohjeistus lääkkeen annosteluun ja hoidon pituuteen.


Kysy neuvoa ammattilaiselta,


www.ykkosapteekki.fi


Lue lisää:

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00326

https://www.kaypahoito.fi/hoi50106


Lähteet:

Itselääkitys. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Apteekkariliiton asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 7.2.2020). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi


Kipu. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015 (viitattu 7.2.2020). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Munuaisten vajaatoiminta usein piilevä ongelma ja vaikuttaa lääkkeiden valintaan sekä käyttöön

Munuaisten vajaatoiminta usein piilevä ongelma ja vaikuttaa lääkkeiden valintaan sekä käyttöön

Moni sairastaa tietämättään munuaisten vajaatoimintaa, koska se on usein pitkään oireeton. Monissa tapauksissa se havaitaan sattumalta muiden tutkimusten yhteydessä veri- ja virtsakokeen perusteella.


Munuaisten vajaatoiminnan diagnosoiminen mahdollisimman varhain on tärkeää, jotta sitä sairastavat saadaan ajoissa seurantaan ja munuaisten toiminnan tila voidaan huomioida lääkehoitoja suunniteltaessa/toteutettaessa.


Munuaisten vajaatoiminta hidastaa monien lääkeaineiden poistumista elimistöstä, jolloin niiden puoliintumisajat kasvavat, vaikutusajat pidentyvät ja lääkehaittojen riski kasvaa käytettäessä ihan tavallisiakin lääkeannoksia. Tästä syystä munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla henkilöillä lääkehoidon perusteellisen arvioinnin tarve kasvaa - joidenkin lääkkeiden annoksia on pienennettävä ja/tai annosväliä pidennettävä sekä joitain lääkkeitä on syytä välttää kokonaan. Tulehduskipulääkkeet ovat esimerkki tällaisesta vältettävästä lääkeaineryhmästä munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla.


Munuaisten vajaatoiminnan varhaista havaitsemista voi edesauttaa huolehtimalla säännöllisistä seurantakäynneistä. Munuaisten tilanne olisikin syytä kartoittaa vuosittain ainakin diabetesta, verenpaine-, sydän- ja verisuonitautia sairastavien kohdalla.


Riskiryhmien kohdalla munuaisten toiminnan seuranta kannattaa varmistaa vuosittain tapahtuvilla veri- ja virtsakokeilla.


Hallittu ja onnistunut lääkehoito munuaisten vajaatoimintaa sairastavalla vaatii tarkkuutta sekä resepti- että itsehoitolääkevalinnoissa. Apteekissa ja lääkärillä asioidessaan kannattaa kertoa havaitusta munuaisten vajaatoiminnasta turvallisen lääke- ja itsehoitovalmisteen varmistamiseksi.


Lue lisää:


https://www.muma.fi/sairaudet/munuaiset/munuaisten_vajaatoiminta


www.ykkosapteekki.fi

Mikä antibioottiresistenssi?

Mikä antibioottiresistenssi?

Antibioottiresistenssillä tarkoitetaan bakteerien lisääntynyttä vastustuskykyä antibiootteja kohtaan ja tämä ilmiö on noussut entistä huolestuttavampana globaalisti esiin viimeisten vuosien aikana. Resistenteistä infektioista johtuu vuosittain maailmassa noin 700 000 kuolemaa ja määrän on ennustettu nousevan 10 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä, jos asiaan ei puututa.


Antibioottiresistenssin yleistyminen vaikuttaa koko terveydenhuoltoon: esimerkiksi syöpähoidot, elintensiirrot ja suolistoalueen leikkaukset muuttuvat vaarallisiksi, kun antibiooteilla ei enää pystytä ehkäisemään infektioita. Antibioottiresistenssin yleistyessä ihmiset voivat kuolla tavanomaisiin infektioihin, kuten keuhkokuumeeseen tai leikkausalueen infektioon.


Antibioottiresistenssien ehkäisemisessä keskeistä on antibioottien tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen käyttö. Suomessa on antibioottien käyttö voimakkaasti vähentynyt viimeisten 10 vuoden aikana: vuonna 2018 lääkärin määräämiä antibioottireseptejä toimitettiin 29 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008.


Antibioottien käytön järkeistyttyä on huomattu, että monet perinteisesti antibiooteilla hoidetuista vaivoista paranevat itsestäänkin. Tällaisia ovat tavalliset infektiot kuten nuhakuumeet tai keuhkoputkentulehdus, jotka ovat virusten aiheuttamia ja antibioottien määrääminen niihin ei nopeuta sairaudesta parantumista.


Jokainen voi osallistua antibioottiresistenssin torjuntaan. Resistenssin ehkäisyssä avainasemassa ovat

• infektioiden ehkäisy

• rokotteet

• resistenttien bakteerien leviämisen estäminen

• antibioottien vastuullinen käyttö.


Lue lisää:

https://www.terveyskyla.fi/infektiotalo/antibioottiresistenssi


Mika Wallin

Kirjoittaja toimii apteekkarina Kauhavan Ykkösapteekissa ja kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia


www.ykkosapteekki.fi

Apteekkarin vinkit: Yskän hoito

Apteekkarin vinkit: Yskän hoito

Yskä on todella yleinen vaiva ja sitä esiintyy melkein jokaisella vuosittain. Monissa tapauksissa se liittyy ylähengitystieinfektioon, kuten esimerkiksi flunssaan. Yskiminen itsessään ei ole sairaus, vaan fysiologinen reaktio. Yskimisellä on ihmisen selviytymisen kannalta kriittinen merkitys ja sen avulla puhdistamme hengitystiemme ja poistamme sieltä vieraita partikkeleja.


Keston perusteella yskä voidaan luokitella lyhytkestoiseksi tai pitkittyneeksi. Yskä on akuuttia, kun se helpottaa kolmessa viikossa. Pitkittyneestä yskästä puhutaan, kun yskä on kestänyt yli 3 viikkoa.

Pitkittyneen eli yli 3 viikkoa kestävän yskän syy on aina selvitettävä, koska pitkittyneen yskän taustalla voi olla jokin henkeä uhkaava sairaus (esim. keuhkosyöpä, tuberkuloosi tai arpeuttavan keuhkokudossairaus). Pitkittyneen yskän taustalla voi olla myös pitkittynyt nuha, astma tai refluksitauti.


Suurin osa yskistä ei tarvitse erityistä hoitoa ja oireilu helpottaa itsestään. Yskää voi helpottaa mm. yskänlääkkeillä, höyryhengityksellä, hunajalla, kosteuttamalla huoneilmaa tai juomalla nesteitä. Apteekin yskänlääkkeet voidaan jakaa limaa irrottaviin ja yskänärsytystä hillitseviin lääkkeisiin. Limaa irrottava lääke ohentaa sitkeää limaa ja helpottaa sen irtoamista, mutta ei vähennä varsinaista yskimistä. Yskänärsytystä hillitsevä lääke tehoaa kuivaan yskään, joka johtuu kutinasta kurkussa ja nielussa. Astmaatikoille ei yskänlääkkeitä suositella, vaan astmaan liittyvä yskä tulee hoitaa tehostamalla astman avaavien lääkkeiden

annostelua.


Jos yskään liittyy ns. punalippuoireita, kuten verisiä ysköksiä, kipua rintakehässä tai hengenahdistusta, on syytä hakeutua aina mahdollisimman nopeasti lääkärin vastaanotolle. Lääkäriin kannattaa mennä myös silloin, kun yskään liittyy muutamaa päivää pidempään laihtumista, nielemisvaikutuksia tai pitkittynyttä

lämpöilyä. Yskä on yleisin oire, minkä vuoksi hakeudutaan lääkäriin. Tärkeintä on seurata hälyttäviä oireita jo lyhytkestoisessa yskässä ja pitkittyneessä yskässä tulee tehdä tarvittavat tutkimukset vakavien

sairauksien poissulkemiseksi.


Lähteet:

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00102

https://www.duodecimlehti.fi/duo11848

https://www.kaypahoito.fi/khp00003


www.ykkosapteekki.fi


#ykkösapteekki

#apteekki

#apteekkarinvinkit

#järkevälääkehoito

Äkillisen ripulin itsehoito

Äkillisen ripulin itsehoito

Äkillisen ripulin taustalla on useimmiten jokin taudinaiheuttaja ja se menee yleensä nopeasti ohi. Lasten kohdalla ripulitaudin syy on lähes aina virusinfektio.


Äkillisessä ja vetisessä ripulissa on vaarana nestehukka, joka voi kehittyä nopeastikin. Varsinkin pienten lasten ja iäkkäiden kohdalla riski nestehukan kehittymiseksi on suurempi. Ripulin ensisijainen hoito onkin nesteytys ja ripulitaudissa elimistö tarvitsee useita litroja nestettä vuorokaudessa, jotka kannattaa nauttia pieniä määriä kerrallaan. Nesteytyksen tarve riippuu kehon painosta ja nesteytystarpeen voit tarkistaa apteekin ammattilaiselta. Apteekista voi ostaa myös nesteytyksen turvaamiseksi ripulijuomia, jotka sisältävät oikeassa suhteessa sokereita ja suoloja.


Jos kärsit infektiosta aiheutuvasta ripulista, paranee se usein itsestään. Tärkeää on kuitenkin, että huolehdit riittävästä nesteiden saannista. Jos huomaat, että ripuliin liittyy hälyttäviä oireita, kuten laihtumista, kuumetta, väsymystä, kipuja tai verta ulosteessa, on mentävä lääkäriin. Tällöin ripuli voi olla merkki jostain sairaudesta.


Pienten lasten kohdalla kannattaa ottaa yhteyttä ripulitaudissa terveydenhuoltoon matalalla kynnyksellä. Näitä tilanteita ovat erityisesti, kun:

• Ripuloiva lapsi on alle puolivuotias.

• Ripuli tai oksentelu on yhtämittaista.

• Kotihoito ei onnistu (lapsi ei juo tai oksentaa kaiken).

• Ulosteessa on verta.

• Lapsi väsähtää.

• Ripulointi jatkuu yli 3 vuorokautta.

• Punnituksen perusteella paino laskee.

• Ripuliin liittyy korkea kuume (yli 39 °C).

• Ripulitartunta on saatu etelänmatkalla.


Lue lisää:


https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00059/pitkittynyt-krooninen-ripuli?q=ripuli


https://www.terveyskirjasto.fi/skl00020/suolistotulehdukset-lapsella?q=suolistotulehdukset


www.ykkosapteekki.fi


#profarmasia

#ykkösapteekki

#apteekki

#järkevälääkehoito

Mikä lääke? - AKE-estäjät Alzheimerin taudin hoidossa

Mikä lääke? - AKE-estäjät Alzheimerin taudin hoidossa

Mikä lääke? - AKE-estäjät Alzheimerin taudin hoidossa


AKE-estäjät ovat keskeisiä lääkkeitä Alzheimerin taudin hoidossa. Käytössä on kolme AKE-estäjää: donepetsiili, galantamiini ja rivastigmiini. Niiden vaikutus perustuu aivojen kolinergisen järjestelmän toiminnan tehostamiseen (=estävät elimistön asetyylikoliinivälittäjäaineen hajoamista). Kolinerginen järjestelmä aktivoi laaja-alaisesti aivokuoren hermosoluja ja parantaa niiden toimintakykyä.


AKE-estäjien annosta nostetaan pikkuhiljaa tavoiteltuun hoitoannokseen haittavaikutusten minimoimiseksi. Useimmat lääkitykseen liittyvät ongelmat ilmenevätkin lääkkeen aloituksen tai annoksen noston yhteydessä.


AKE-estäjien yleisimpiä haittoja ovat erilaiset vatsaoireet (pahoinvointi, ruokahaluttomuus, ripuli ja oksentelu). Laastarimuodossa haittavaikutukset ovat vähäisempiä, mutta laastarin liima-aine saattaa aiheuttaa iho-oireita.


Tablettimuotoiset AKE-estäjät otetaan aina ruokailun jälkeen ruoansulatuskanavan haittavaikutusten välttämiseksi. Aktivoivan vaikutuksen vuoksi nämä lääkkeet kannattaa ottaa aamulla tai päivällä unihäiriöiden välttämiseksi.


Hoitoon sitoutuminen on näillä lääkkeillä erityisen tärkeää eikä hoidossa tulisi pitää pitkiä taukoja, sillä lääkevaste saattaa heikentyä hoitotaukojen yhteydessä pysyvästi.


Lue lisää: https://alzheimerinfo.fi/hoito/alzheimerin-taudin-laakehoito-lisaa-potilaan-omatoimisuutta/?fbclid=IwAR16QXeDWIOrnzoXBLbEatHdiuplqWCHGFx3QFjAWy-FB2nO_XxQwiUIpyU


Mika Wallin

Kirjoittaja toimii apteekkarina Kauhavan Ykkösapteekissa ja kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia


www.ykkosapteekki.fi

Ummetuksen itsehoito

Ummetuksen itsehoito

Apteekissa törmää lähes päivittäin ummetuksesta kärsiviin asiakkaisiin. Varsin usein he ovat iäkkäitä. Ummetus onkin iäkkäillä yleisempää ja on arvioitu, että vähän liikkuvista vanhuksista jopa n.80% kärsii ummetuksesta. Liikunnalla ja ruokavaliolla on suuri merkitys ummetuksen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Lääkkeet ovat aina toissijaisia hoitomuotoja ja ensin tulisi tarkastella ummetuksen edellä mainittuja lääkkeettömiä hoitokonsteja.


Kuidun saannin lisäämisellä saadaan usein helpotusta ummetukseen. Vaikutus tulee viiveellä ja tehoa voidaan yleensä arvioida vasta 1-2 kuukauden kuluttua. Kasvikunnan tuotteissa, viljassa, kasviksissa, hedelmissä ja marjoissa, on kuituja.


Aina ruokavaliomuutosten avulla saatavan kuidun määrä ei riitä (suomalaiset saavat ravinnosta runsas 20 grammaa kuituja, kun taas ummetuksen hoidossa tarvittava kuidun määrä on n. 30–35 grammaa). Näissä tapauksissa on helppo turvautua apteekin kuituvalmisteisiin. Kuituvalmisteiden käyttö kannattaa aloittaa vähitellen alussa ilmenevien ilmavaivojen minimoimiseksi. Ummetuspotilaan kannattaa juoda nestettä vähintään kaksi litraa päivässä, etenkin jos käyttää kuitulisänä apteekkivalmisteita.


Apteekista saa ilman reseptiä useilla eri tavoilla vaikuttavia ummetuslääkkeitä. Laktuloosi ja makrogoli ovat paksusuolen nestettä lisääviä lääkkeitä, joita voi käyttää sitkeään ummetukseen. Vaikutus alkaa yleensä muutaman tunnin kuluttua mutta näkyy joskus vasta 1–2 päivän kuluttua. Näitä lääkkeitä ei ole tarkoitettu säännölliseen käyttöön, mutta hankalassa ummetuksessa niitä voi lääkärin ohjeistamana joskus käyttää pitkiäkin aikoja.


Suolta stimuloivat lääkkeet natriumpikosulfaatti, sennosidi ja bisakodyyli on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön. Pitkäaikaisessa käytössä suoli tottuu niihin, jonka jälkeen suoli ei enää toimi ilman lääkkeitä.


Joskus ummetus johtuu muusta lääkityksestä. Esimerkiksi kipulääkkeinä käytetyt opioidit aiheuttavat isolle osalle käyttäjistä varsin vaikeaakin ummetusta. Tämänkin vuoksi kannattaa kertoa vaivastaan terveydenhuollon ammattilaiselle, joka pystyy tarkistamaan ummetuksen syyt ja löytämään oikean hoidon vaivaan.


Lue lisää: https://www.terveyskyla.fi/vatsatalo/vatsaoireet/ummetus


Mika Wallin

Kirjoittaja toimii apteekkarina Kauhavan Ykkösapteekissa ja kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia


www.ykkosapteekki.fi


#profarmasia

#järkevälääkehoito

Mikä antibioottiresistenssi?

Mikä antibioottiresistenssi?

Antibioottiresistenssillä tarkoitetaan bakteerien lisääntynyttä vastustuskykyä antibiootteja kohtaan ja tämä ilmiö on noussut entistä huolestuttavampana globaalisti esiin viimeisten vuosien aikana. Resistenteistä infektioista johtuu vuosittain maailmassa noin 700 000 kuolemaa ja määrän on ennustettu nousevan 10 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä, jos asiaan ei puututa.


Antibioottiresistenssin yleistyminen vaikuttaa koko terveydenhuoltoon: esimerkiksi syöpähoidot, elintensiirrot ja suolistoalueen leikkaukset muuttuvat vaarallisiksi, kun antibiooteilla ei enää pystytä ehkäisemään infektioita. Antibioottiresistenssin yleistyessä ihmiset voivat kuolla tavanomaisiin infektioihin, kuten keuhkokuumeeseen tai leikkausalueen infektioon.


Antibioottiresistenssien ehkäisemisessä keskeistä on antibioottien tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen käyttö. Suomessa on antibioottien käyttö voimakkaasti vähentynyt viimeisten 10 vuoden aikana: vuonna 2018 lääkärin määräämiä antibioottireseptejä toimitettiin 29 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008.


Antibioottien käytön järkeistyttyä on huomattu, että monet perinteisesti antibiooteilla hoidetuista vaivoista paranevat itsestäänkin. Tällaisia ovat tavalliset infektiot kuten nuhakuumeet tai keuhkoputkentulehdus, jotka ovat virusten aiheuttamia ja antibioottien määrääminen niihin ei nopeuta sairaudesta parantumista.


Jokainen voi osallistua antibioottiresistenssin torjuntaan. Resistenssin ehkäisyssä avainasemassa ovat

• infektioiden ehkäisy

• rokotteet

• resistenttien bakteerien leviämisen estäminen

• antibioottien vastuullinen käyttö.


Lue lisää:

https://www.terveyskyla.fi/infektiotalo/antibioottiresistenssi


Mika Wallin

Kirjoittaja toimii apteekkarina Kauhavan Ykkösapteekissa ja kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia


www.ykkosapteekki.fi


#profarmasia

#järkevälääkehoito

Miten tunnistat uniapnean?

5 vinkkiä uniapnean tunnistamiseen


Uniapnea aiheuttaa unenaikaisia hengityskatkoksia, jotka useimmiten johtuvat ylähengitysteiden ahtautumisesta. Uniapnea voi johtua monesta syystä. Yleisimpiä syitä ovat rakenteelliset ongelmat, limakalvojen turvotus ja ylipaino. Lisäksi tietyt lääkkeet ja alkoholin runsas kulutus saattavat voimistaa oireita.


Uniapnea häiritsee unta ja tekee siitä katkonaisempaa. Uniapnean aikainen diagnoosi on tärkeää, koska hoitamaton uniapnea lisää sydän- ja verisuonitautien vaaraa ja riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Uniapnealla on yhteyttä myös kohonneeseen verenpaineeseen, masennukseen, keskittymis- ja oppimisvaikeuksiin ja muistihäiriöihin.


Tässä 5 merkkiä uniapnean tunnistamiseen:

  • Päiväaikainen väsymys
  • Muistikatkokset
  • Katkonainen uni
  • Ärtyneisyys
  • Keskittymisvaikeudet


Jos epäilet itselläsi tai läheiselläsi uniapneaa, ota yhteyttä omaan lääkäriin.


Löydät verkkoapteekistamme tuotteita uniapnean hoitoon täältä.


Lähde: terveyskirjasto, Käypä Hoito


#uniapnea #nukkuminen #vinkit #kuorsaus #apteekki

Verkkokaupasta lääkkeet vaivatta ja taatulla laadulla

Verkkokaupasta lääkkeet vaivatta ja taatulla laadulla

Pian on vierähtänyt ensimmäinen vuosi apteekkarina täyteen. Paljon on mahtunut hienoja hetkiä tähän ensimmäiseen vuoteen ja päivääkään ei ole tarvinnut katua Kauhavalle yrittäjäksi lähtemistä. Olemme järjestäneet monenlaisia hyväntekeväisyyskeräyksiä ja muita tempauksia sekä saaneet palkata lisää työntekijöitä. Upean työporukan ja mahtavien asiakkaiden ansiosta päivittäinen työ tuntuu huippumotivoivalta ja -hauskalta.


Olemme kehittäneet aktiivisesti apteekkimme palveluita. Koko ajan kaiken kehityksen keskellä on ollut kirkkaimpana mielessä apteekkimme tärkein tavoite – entistä tyytyväisempi asiakas.


Meillä on ollut myös ilo avata Kauhavan alueen ensimmäinen apteekkiverkkokauppa Ykkosapteekki.fi. Verkkokauppamme avulla asiakas voi halutessaan tilata nyt reseptilääkkeet ja muut apteekkituotteet vaivattomasti etänä vaikka kotisoffalta käsin. Toimitustavaksi voi valita noudon apteekista, kotiinkuljetuksen, noudon Postin toimipisteestä tai pakettiautomaatista. Nyt myös kauempana asuvat asiakkaat ovat muutaman klikkauksen päässä apteekistamme - Asiointi onnistuu helposti vaikka Utsjoelta käsin.


Haluamme verkkokaupassakin palvella asiakkaitamme taatulla laadulla – tilausten käsittely sekä lääkeneuvonta tapahtuu apteekkimme ammattilaisten toimesta. Käy testaamassa verkkokauppaamme ja anna palautetta meille siitä. Asiakaspalautteen avulla voimme jatkossakin kehittää palveluitamme.


Vierivä kivi ei sammaloidu. Vaikka yksi etappi verkkokaupan avaamisen myötä on saavutettu, etsimme jatkossakin aktiivisesti tapoja taata asiakkaillemme entistä parempaa ja monipuolisempaa palvelua.


Meille asiakas on tärkein.


apteekkari Mika Wallin, Ykkosapteekki.fi / Kauhavan Ykkösapteekki